حضور خوانندگان ترکیه و ترکمنستان در ایران

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی دانشجویان ترکمن، در یک هفته اخیر برای اولین بار پس از انقلاب، شاهد حضور خواننده رپ ترکیه، ایلیاس یالچینتاش در کیش بودیم که از ۱۲ الی... ادامه مطلب »

رفتار و شخصیت ترکمن ها

هر قومی که در جهان زندگی می کند دارای آداب و ویژگیهای خاصی است که قوم ترکمن نیز مانندآنها دارای ویژگیهایی است که از زبان نویسندگان ومورخان آنها راموردبررسی قرار می دهیم.... ادامه مطلب »