کانال تلگرام سایت
کانال سایت در تلگرام
تبلیغاتتبلیغات

RSS Feed

(1) 2 3 »
فرستنده admin در تاريخ 2015/12/6 16:20:00 (1027 بار خوانده شده) تاریخ
تصویر کوچک شده درمورد تركمنهاي قاري قالا در سفرنامة مكنزي چنين آمده است كه: «عده‌اي گوگلان و يموت كه سي‌سال پيش به خان كيوك [=خيوه] پناهنده شده بودند، بواسطه فشار ازبكها از آن منطقه كوچ كرده از ايلخان درخواست كردند كه تحت حمايت شاه باشند و در عوض آن ماليات بپردازند. ايلخان اكثر نمايندگان آنها را شخصاً مي‌شناخت و زماني كه پدرش نجفعلي خان حيات داشت در بجنورد آنان را ديده بود. با وساطت او به اين افراد اجازه داده شد كه در قره قلعه [=قاري قالا] مستقر شوند.
ادامه | 10080 کلمه در ادامه متن | نظر
فرستنده admin در تاريخ 2015/5/6 6:30:00 (1974 بار خوانده شده) تاریخ
تصویر کوچک شده تركمنها هيچوقت خود‌بخود به نواحي ايران يورش نمي‌بردند بلكه بر اثر ظلم و بي‌توجهي حكومت قاجار كينه‌اي در دل داشتند و بخاطر اين دشمني بود كه هر‌از چند‌گاهي براي گرفتن زهر‌چشم و اعلام موجوديت به نواحي ايراني‌نشين حلمه مي‌نمودند و مانند خود حاكمان محلي دولت قاجار به ويران نمودن و ضبط اموال سرزمين متصرفي مي‌پرداختند . حاكمان محلي هر‌از چند‌گاهي به تركمنها حمله مي‌نمودند و به قتل‌و‌غارت آنها مي‌پرداختند . به عنوان مثال در سال 1270ه‍ .ق محمد‌رحيم‌خان نايب حاكم بوزنجرد براي تصرف قلعه تركمنها به سرزمين اتك حمله نمود.
ادامه | 34685 کلمه در ادامه متن | نظر
فرستنده admin در تاريخ 2015/4/12 2:20:00 (1687 بار خوانده شده) تاریخ
تصویر کوچک شده تركمنها كه دشمني بزرگي را با حكام قاجاري آغاز كرده بودند و با توجه به اجحاب و تعدي آنها بر مردم تركمن و غارت اموال آنها موجب گشته بود كه تركمنها هراز چندگاهي هرچند در بعدهاي بسيار ضعيف بطور پراكنده به نواحي ايران حملاتي را به انجام برسانند و اين حملات در دورة ناصرالدين شاه كه دشمني دولت با تركمنها به اوج خود رسيده بود – شدت بيشتري يافت كه در اكثر اين حملات تركمنها نتوانستند به پيروزي و موفقيت برسند. البته كسي از تركمنها نبوده است كه در مورد اين عمليات انتقامجويانه مطالبي بنويسد و ماجرا را تشريح نمايد زيرا متأسفانه تركمنها عادت نداشتند وقايع اتفاقيه را به نگارش در بياورند اگر اينچنين مي‌شد ما مي‌توانستيم از نظريات و نكته‌هاي قابل توجه‌ آنها مطلع شويم اما هرچه كه از اين ماجرا مي‌دانيم از تاريخ مورخان متملق و درباري قاجاري اطلاع يافتيم كه بسيار يكجانبه و مغرضانه مي‌باشد. اكنون از زبان اين مورخان حملات پراكنده تركمنها را در ذيل مي‌آوريم.
ادامه | 24467 کلمه در ادامه متن | نظر
فرستنده admin در تاريخ 2015/3/26 5:40:00 (1400 بار خوانده شده) تاریخ
تصویر کوچک شده همانگونه كه مي‌دانيم كشور روسيه براساس وصيت و سياست پطركبير- كه راه نجات و پيشرفت روسيه رااتصال به آبهاي گرم مي‌دانست – شروع به نفوذ خود در مناطق تركمن‌نشين و كرانه‌هاي درياي خزر نمود. و در راه رسيدن به اين هدف از هيچ كوشش و جنايتي فروگذار نبودند. كشور روسيه با توجه به اين سياست به منطقه استرآباد و درياي خزر چشم دوخته بود.
ادامه | 28703 کلمه در ادامه متن | نظر
فرستنده admin در تاريخ 2015/1/12 19:50:00 (1941 بار خوانده شده) تاریخ
تصویر کوچک شده پس از وفات محمد شاه قاجار، ناصر‌الدين ميرزا وليعهد و جانشين وي زير حمايت و تربيت ميرزا تقي خان فراهاني (اميركبير) به تخت شاهنشاهي جلوس كرد. در دورة اين پادشاه قاجار – كه به مدت 50 سال طول كشيد – حوادث تاريخي گوناگوني در سراسر ايران بوقوع پيوست. اين پادشاه عياش و بي‌لياقت قاجار با خوشگذراني‌ها و سفرهاي متعددش به كشورهاي اروپايي بسياري از امتيازهاي مهم تجاري و سياسي را به بيگانگان فروخت و خزانه ايران را خالي نمود و تقريباً يك ايراني كاملاً ورشكسته بوجود آورد كه از هر سو دستخوش مداخلات بيگانگان قرار گرفته بود و غير از اين براي جبران خسارات و پر كردن خزانه دولتي از حكام ولايات مختلف رشوه مي‌گرفت و در مقابل گرفتن رشوه‌هاي كلان به آنها مقام و منزلت مي‌داد و در عوض دست آنها را در غارت مناطق تحت نفوذ آزاد مي‌گذاشت و در كل به فكر مردم و كشور نبود.
ادامه | 35007 کلمه در ادامه متن | نظر
فرستنده admin در تاريخ 2015/1/5 5:30:00 (2042 بار خوانده شده) تاریخ
تصویر کوچک شده محمد ميرزا فرزند عباس ميرزا كه بعد از مرگ پدرش به عنوان وليعهد انتخاب شد بعد از مرگ فتح‌عليشاه بر اريكه سلطنت تكيه كرد. پس از مرگ فتح‌عليشاه در پايتخت و اغلب شهرهاي ايران اغتشاش ايجاد شد و شاهزادگاني مانند حسينعلي ميرزا (فرمانفرما) و ديگر فرزندان فتح عليشاه كه خود را لايق‌تر از او مي‌دانستند طغيان كردند و ادعاي سلطنت نمودند. سرانجام به كمك روسها محمد ميرزا به پادشاهي ايران رسيد.
ادامه | 63926 کلمه در ادامه متن | نظر
فرستنده admin در تاريخ 2014/11/15 20:40:00 (2182 بار خوانده شده) تاریخ
تصویر کوچک شده فتحعلي‌شاه قاجار كه پس از كشته شدن عمويش زمام امور سلطنت ايران را در دست گرفت مردي خوشگذارن و عياش بود. وي به داشتن زنهاي متعدد و حرمسراي پرخرج معروف است. در زمان اين پادشاه ساده لوح و نالايق قاجاري بسياري از قسمت‌هاي ايران از جمله ايالت قفقاز به تصرف روسها درآمد. او حتي در خلال جنگهاي طولاني با روس و تهديدات انگليس نيز به فكر دفاع شايسته از كشور ايران و حفظ متصرفات عمويش آقا محمد خان نبود وهمواره به تعداد زنهايش مي‌افزود و اموال بيت‌المال را صرف هوسراني‌ها و عيش و نوشهايش مي‌كرد. فتح عليشاه فرزندان زيادي داشت و پسران او در جاي جاي كشور ايران به فرمانروايي پرداختند كه به تقليد از پدر خود بر مردمان ظلم و اجحاف مي‌كردند و به عياشي و حيف و ميل خزانه دولتي و اموال مردم مي‌پرداختند كه در نتيجه زيان جبران‌ناپذيري بر پيكرة كشور ايران وارد آمد.
ادامه | 57667 کلمه در ادامه متن | 1 نظر
فرستنده admin در تاريخ 2014/11/6 4:30:00 (2862 بار خوانده شده) تاریخ
تصویر کوچک شده آقا محمد خان قاجار نبرد ديگري را نيز در سال 1210 هجري قمري با تركمنهاي گوگلان انجام مي‌دهد و علت ان اينست كه: در سال 1210 هجري قمري پس از تاجگذاري خواجه قاجار ازبكها به خراسان حمله كردند و مرو و برخي ديگر از شهرهاي خراسان را ويران كرده و به قتل و غارت پرداختند و خواجه تاجدار قاجاري عزم خود را براي سركوبي ازبكان جزم نمود.
ادامه | 5674 کلمه در ادامه متن | نظر
فرستنده admin در تاريخ 2014/9/23 3:00:00 (3011 بار خوانده شده) تاریخ
تصویر کوچک شده آقا محمد خان قاجار فرزند ارشد محمد حسن خان قاجار از ايل آشاق‌باش مي‌باشد كه ديديم بعد از شكست محمد‌حسن خان و كشته شدن وي آقا محمد خان و ديگر برادرانش به پناهگاه سنتي ايل قاجار يعني تركمن‌صحرا رفتند و در پناه تركمنها ماوي گزيدند. سپس به علت خويشاوندي سببي كه با كريم خان زند – به علت ازدواج كريم خان با دختر محمد حسن‌خان – پيدا كردند، آقا محمد خان به دربار كريم خان رفت و تا مرگ كريم خان در شيراز در دربار وي به سر برد.
ادامه | 23105 کلمه در ادامه متن | نظر
فرستنده admin در تاريخ 2014/7/30 22:20:00 (2166 بار خوانده شده) تاریخ
تصویر کوچک شده حسينقلي‌خان برادر آقا محمد خان از كريم خان حكومت دامغان را طلب كرد كريم خان نيز پذيرفت و به برادرش مرتضي قليخان نيز حكومت استراباد را بخشيد. اما آنها پس از مدتي به كمك تركمنها طغيان كردند. شميم مي‌نويسد: «همينكه حسينقلي‌خان و برادرش به دامغان رسيدند با ايلات قاجار و تركمان روابطي برقرار كردند و سر به طغيان برداشتند.
ادامه | 7031 کلمه در ادامه متن | نظر
تبلیغات

ورود
شناسه‌ی کاربری:

رمزعبور:

ورود خودکارواژه رمز را فراموش کرده‌اید؟

عضو شوید
افراد آنلاين
6 کاربر آن‌لاين است (4 کاربر در حال مشاهده‌ی سایت اخبار)

عضو: 0
مهمان: 6

بیشتر...
تبلیغات