زنان بیوه ترکمن

تاریخ 2016/6/25 1:20:00 | عنوان: اخبار اجتماعي

تصویر اصلی دکتر ارازمحمد سارلی- مناسبت روز بیوه زنان جهان با حدود 250 میلیون بیوه، ما را به یک موضوع مهم بومی باید حساس تر کند. آن هم توجه به وضعیت بیوه زنان ترکمن است.
چه بخواهیم و چه نخواهیم بخش شریف و مهم جامعه ما را بیوه زنان تشکیل می دهند. کسانی که در اثر اتفاق یا حادثه ای شوهر خویش را از دست داده اند و برای ادامه ی راه محکم تر و مصمم تر اراده ی خود را سیقل داده با تربیت فرزندان خویش علاوه بر مهر ذاتی مادری، بر سر فرزندان قد و نیم قد خویش "پدری"کرده اند. اینگونه به تنهای ستون خیمه ی خانواده ی شوهر متوفای خود گشته اند.

در جامعه ترکمن ، یک زن به هر دلیل که بیوه که شد، مسئولیت تربیت فرزندان را بر دوش می کشد، بخاطر همین بچه های قد و نیم قد به همه ی خواسته های جوانی خویش پشت زده نقش سرپرستی خانوار را عهده می گردد. او دیگر نه عروس جوان است و نه غالبا از حق طبیعی ازدواج مجدد بهره می برد. او در نقش مادری فرو رفته تا بچه هایش را از گهواره و قنداق دستش بگیرد و پاپایش ببرد و راه رفتن بیاموزد.

اگر اولین خواسته فرزندان عطف توجه مادر به آرامش روانی و همراهی احساس و عاطفه شان باشد، که او بی دریغ و با جان دل تقدیم می کنند همه ی احساس خویش را ، دومین مسئله تامین اقتصادی و تهیه خرجی فرزندان به شمار می رود.

لذا مادر مجبور می شود تا به جنگ مشاغل سخت کار برود بلکه تکه نانی شرافتمندانه را بر سر سفره بیاورد. و از تناول آنان که نمی دانند با چه زحمات و مشقت های طاقت فرسایی تهیه کرده، از اطعام جگر گوشه شان لذت ببرد. و فراموش کند که چه رنجی سخت برده است از بهر تهیه نان و لباس فرزندانش .

می دانیم که طبق قانون مادر بیوه می تواند ازدواج مجدد کند و از عمر جوانی بی بازگشت خود بهره ببرد. اما زن شرقی_ زن ترکمن، به راحتی از این فرصت می گذرد و ادامه و عقبه ازدواج اول را ترجیح می دهد. او می ماند تا خاطره و یاد و "اوجاق" او همچنان افروخته باشد. و به فرمایش کریم قربان نفس شاعر معاصر ترکمن هزار بار پس از او وفادار می ماند و کمر همت به تربیت فرزندان شویش می بندد. که نوعا مردها از آن عاجز هستند و بی مهابا بدنبال"زن دوم" می دوند.


وقتی که فررندان بزرگ می شوند، انگار که یک شبه به شغل و جایگاه و موقعیت رسیده باشند؛ به قول معروف از زیر بوته عمل آمده باشند، حق مادر را نه تنها ادا نمی کنند بلکه هر چه بزرگ تر می شوند و غرق در زندگی جدید، اون رکن رکین و اساس و پایه ی رشد و تعالی زندگی رنگین خویش یعنی "مادر" را فراموش می کنند. و چه بسا زنش عقب مانده بودن مادر و بوی عرقش داد سخن دهد و ذهن شوهرش را نسبت به مادر تغییر دهد .


مادر بیوه در جوانی خون دلها خورد تا که شاهد بزرگ شدن و تربیت صحیح و تحصیلات عالیه او باشد؛ اما در شرایط جدید نباید گذاشت تا با خون دل بی اعتنایی فرزند بر زمین افتد و دیگر نتواند بلند شود. در اینجا شعر " آغیر دوشان غوشغی " را از شاعر مسبوق الذکر یادآور می شوم که بی توجهی بی رحمانه فرزند پایتخت نشین به مادر را ترسیم می کند.


بسیاری از فرزندان راستین امروز ما مدیون تلاش های بیوه مادرانی است که بذر امید پرورش و بالندگی فرزند را بجای انتخاب های دیگر پیش روی در دل خود کاشت و به آب و نان و تیمار و تربیت و تحصیلش با جان و دل مایه گذاشت.


اکنون به روز مادران بیوه رسیده ایم. بر همه فرزندانی که محصول زحمات چنین مادرانی هستند، لازم است در این ایام عزیز ماه مبارک رمضان به دیدار مکرر کسی بروند که در آموخته های ما او "کعبه ی آمال" نامیده شده حتی یک "اف"نباید گفت و چون پروانه بر گرد شمع فروزانش بچرخیم و بچرخیم تا بلکه از هزاران لبخندی که بر دل و چهره ی ما نشاند، با خوشحال کردنش یک لبخنده بر گونه اش بنشانیم تا بلکه یکی از آن لبخندهایی که به ما هدیه کرده است را جبران کرده باشیم.


........روز بیوه زنان گرامی باد .....

(ا.م.سارلی4.4.1395)نوشته‌ای از پایگاه اطلاع رسانی دانشجویان ترکمن | Turkmen Students
http://www.turkmenstudents.com/old

نشانی این صفحه :
http://www.turkmenstudents.com/old/modules/news/article.php?storyid=17854