دکتر محمدامین کنعانی از اساتید برجسته و نامی ترکمن در دانشگاه گیلان

تاریخ 2016/10/15 0:40:00 | عنوان: مشاهیر ترکمن

تصویر اصلی در راستای اهداف پایگاه اطلاع رسانی دانشجویان ترکمن مبنی بر معرفی نخبگان و مشاهیر علمی ترکمن، با دکتر محمدامین کنعانی از اساتید جمعیت شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان آشنا می شویم که در ذیل بیوگرافی ایشان را می خوانید:
متولد تیر 1341، شهر کمش دفه، شهرستان گمیشان، استان گلستان،

استخدام در دانشگاه گیلان در تاریخ 3/11/1379

مسئولیت های اجرایی:

1- مدیر سایت کامپیوتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی از تیرماه 1380 الی تیر ماه 1385

2- مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از تیرماه 1385 الی بهمن ماه 1385

3- مدیر گروه علوم اجتماعی از شهریور ماه 1385 الی شهریور سال 1389

4- عضو کمیته تخصصی مطالعات اجتماعی - اقتصادی مرکز تحقیقات چای کشور از اردیبهشت 1386 تاکنون

5- عضو کمیته پژوهشی بنیاد شهید و ایثارگران از سال 1386 تاکنون

6- استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر از سال 1387 به بعد


تحصیلات

دیپلم اقتصاد اجتماعی، دبیرستان ابو حنیفه، کنبد کاووس، سال 1359

کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی: دانشگاه فردوسی مشهد 1368

کارشناسی ارشد جمعیت شناسی: دانشگاه تهران 1372

دکترای جامعه شناسی (جمعیت): دانشگاه پونا - هندوستان 1378


جدیدترین تالیفات

مقالات:

1- سن ازدواج و عوامل موثر بر آن در ميان ايرانيان ترکمن، همایش فرهنگ ترکمن، دانشگاه تهران، دی ماه 1379.

2- تغييرات اجتماعی در ميان ايرانيان ترکمن، همایش فرهنگ ترکمن، دانشگاه تهران، دی ماه 1379.

3- ايرانيان تركمن: نگاهي به گذشته و حال، فصلنامه مطالعات ملي، شماره 4، 1379

4- پيوند سنت و نوسازي در افزايش سن ازدواج: نمونه ايرانيان تركمن، نامه انجمن جمعيت شناسي ايران، سال يكم، شماره1، 1385.

5- ترکمن صحرا و مطالعات مردم شناسی، همایش 50 سال مردم شناسی در ایران، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، اسفند 1385.

6- بررسی تفاوتهای استانی و شهرستانی سن ازدواج در ايران در سال ۱۳۸۵، هشتمین همایش علمی - پژوهشی دانشگاه گیلان، اسفند 1386.

7- به سوی سرشماری 1390 یا فراسوی آن دهمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان دانشگاه گیلان، اردیبهشت 1388

8- انفجار سالمندان و نیازهای بهداشتی - درمانی: داشته ها و بایسته های ایران تا سال 1430؛ همایش تحلیل روندهای جمعیتی کشور، مرکز آمار ایران؛ آذر 1390،

9- بررسی نگرش دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان نسبت به موانع و تنگناهای ازدواج؛ همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان، دانشگاه آزاد واحد فلاورجان؛ اسفند 90.

10- ارتباطات مجازی و ازدواج: بررسی میزان شیوع ارتباطات مجازی و رابطه آن با ازدواج در میان دانشجویان دانشگاه گیلان کنگره بین المللی خانواده و جهانی شدن دانشگاه شهید بهشتی؛ اردیبهشت 1391.

11- میزان اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان و تفاوت آن برحسب متغیرهای جمعیت‌شناختی؛ ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان؛ دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم تحقیقات و فن آوری و مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه گیلان؛ اردیبهشت 1391.

12- ساختار جمعیت و پیامدهای آن در اندیشه‌های جامعه‌شناسان متأخر؛ همایش تحولات ساختار سنی جمعیت ایران و پیامدهای آن؛ انجمن جمعیت شناسی ایران؛ آبان 1391.

13- ساختار جمعیت و روندهای ازدواج و طلاق در استان گیلان؛ همایش نحولات ساختار سنی ایران و پیامدهای آن انجمن جمعیت شناسی ایران آبان 1391.

14- جایگاه مهاجرت و مهاجرت معکوس در قوانین توسعه جمهوری اسلامی ایران. دومين همايش ملي" برنامه ريزي و توسعه پايدار روستايي در ناحيه جنوبي درياي خزر" با محوريت مسائل كالبدي و اجتماعي- فرهنگي. مهرماه 1392

15- بررسی رابطة استفاده از اينترنت با نگرش به دوستی اينترنتی با جنس مخالف (مطالعة موردی دانشجويان دانشگاه گيلان)، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم تحقيقات و فناوري، شماره : 4 دوره : 7 صفحه : 63-84 ، 1393

16- تحليل رفتارهای زيست محيطی ساکنان شهر رشت با تأکيد برسبک زندگی، جامعه پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره : 3 دوره : 6 صفحه: 103- 123، 1394.

17- تماس‌های شبکه‌ای و تجربه ی عشق سیّال: مطالعه‌ي کیفی دانشجویان دختر دانشگاه گیلان، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم تحقيقات و فناوري، شماره : 1، دوره : 9، صفحه : 115-147 ، 1395.

کتابها:
الف- ترجمه


1- فنون اساسی تحلیل و کاربرد جمعیت شناسی، نوشته کی سرینیواسان، انتشارات دانشگاه گیلان، 1384

2- ترکمنهای یموت، مطالعه سازمان خویشاوندی در یک جمعیت ترک زبان آسیای مرکزی، نوشته ویلیلم آیرونز، انتشارات سازمان میراث فرهنگی و نشر افکار، 1386.

3- فهم فرهنگ، مقدمه ای بر نظریه انسان شناسی، نوشته فیلیپ کارل سالزمن، نشر افکار، 1388ب- تألیف:
1- مقدمه ای بر مطالعات و سیاستهای جمعیتی، انتشارات وارسته، 1389.
نقد کتاب:
نقد کتاب ایرانیان ترکمن، اثر: اصغر عسگری خانقاه و محمد شریف کمالی، در: «مردم شناسی ایرانی: چالشها و پرسشها» ویراستار: علیرضا حسن زاده، نشر افکار و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، 1387.


عناوین دروس تدریسی

1- مبانی جمعیت شناسی

2- تکنیک های خاص تحقیق

3- جمعیت و برنامه ریزی نیروی انسانی (ارشد)

4- دانش خانواده و جمعیت


پست الکترونیکی:
kanani@guilan.ac.ir
aminkanani@yahoo.comنوشته‌ای از پایگاه اطلاع رسانی دانشجویان ترکمن | Turkmen Students
http://www.turkmenstudents.com/old

نشانی این صفحه :
http://www.turkmenstudents.com/old/modules/news/article.php?storyid=18060