پوستین، اوچمک

تاریخ 2016/11/25 3:30:00 | عنوان: آداب و رسوم

پوستین که به زبان ترکمنی اوچمک گفته می شود یکی از پوشش های فوق‌العاده گرمابخش وضد سرما می باشد هر پوستین از تعداد حداقل پنچ عدد پوست بره بهاری که ذبح می شود جهت پوستین دوزی استفاده می شود.
برای آماده سازی پوست زحمت و زمان زیادی صرف می شود. قسمت داخلی پوست بوسیله خمیر بار آوری شده ارد جو وپوست انار ترش(وحشی) پاک سازی وسابیده می شود هر اندازه این عملیات حرفه ای انجام شود پوست اماده بهتری برای پوستین بدست می اید.
پس از شستشو قسمت داخلی پوست رنگ زرد بخود می گیرد
پوستین دوز براساس طرح واندازه خود دوختن پوست ها در زمان 15روز انجام می دهد.

پوستین یکی از لوازم پوششی ترکمنها در فصل زمستان است که بدلیل کم نظیر بودن در نوع خود ماندگار شده است.

نکته جالب توجه:
در زمان بارندگی اوچمک را بصورت برعکس پوشیده و قسمت پشمی آن باید به سمت بیرون باشد و اگر نه کش میرود.
نوشته‌ای از پایگاه اطلاع رسانی دانشجویان ترکمن | Turkmen Students
http://www.turkmenstudents.com/old

نشانی این صفحه :
http://www.turkmenstudents.com/old/modules/news/article.php?storyid=18129