سرتیتر اخبار

مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    نورمحمد

    به علم و استاد خبره بودن مهندس قرنجیک ایمان دارم ایشان بادیدن یک بوته گیاه مداند مرضش را تشخیص دهد و همانجاهم درمانش را میگوید بدون انکه ریالی پول بگیرد، مهندس قرنجیک افتخار ترکمن صحراست خداوند حفظش کند

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *