مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    بهرام یوسفی

    سلام از جنبه اندیشه و با مراجعه به عقل و منطق کلیات مطرح در قالب یاشولی ایده آل میباشد از اینکه گروهی از برادران ترکمن من با حس مسئو لیت پذیری تلاشی موثر در انتخاب فردی مفید برای جامعه ترکمن میباشند صمیمانه قدردانی میگردد

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *